Viện Đại học Mở Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì