NHỮNG PHẦN QUÀ Ý NGHĨA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI DÀNH TẶNG SINH VIÊN GẶP KHÓ KHĂN DO DỊCH COVID-19