Lễ Khai giảng năm học 2019-2020 và Biểu dương thành tích học viên, sinh viên năm học 2018-2019