Khai giảng các lớp đại học hệ vừa làm vừa học ngành luật năm 2018 tại tỉnh Hải Dương