Tọa đàm “Luật cạnh tranh 2004 – Những bất cập và nhu cầu sửa đổi”