Hội diễn văn nghệ cán bộ, giảng viên Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2018 – Nơi gắn kết và thể hiện đam mê