Cán bộ, giảng viên Trường Đại học Mở Hà Nội hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 201