Buổi nói chuyện chuyên đề “Định hướng nghề Luật & Kỹ năng thuyết phục nhà tuyển dụng”