Sinh viên Vũ Thương Thương – Lớp LQT15-01 lọt vào Top 4 Cuộc thi tìm kiếm thủ sinh sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội 2016