Ngày hội Tuổi trẻ HOU 2018 – Sân chơi bổ ích dành cho đoàn viên, sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội