Thông báo (Vv: việc thu học phí đợt 2 năm học 2014-2015 đối với K2014)