Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cho sinh viên hệ chính quy (nguyện vọng 2)