admin

Thông tin thực tập diễn án K16 ngày 20/4/2018

Để kết hợp lý thuyết với thực tiễn hoạt động xét sử, nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học cũng như tăng cường hiểu biết thực tiễn hoạt động tố tụng cho sinh viên, ngày 20/4/2018 tại cơ sở 2 Khoa Luật, Tổ bộ môn Luật Tố tụng Dân sự đã …

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI THOẠI SINH VIÊN CẤP KHOA 2018

Đối thoại sinh viên là một trong những hoạt động thường niên, với mục tiêu tạo không gian đối thoại trao đổi trực tiếp giữa Ban lãnh đạo Khoa với sinh viên một cách dân chủ và công khai, giúp Ban lãnh đạo Khoa nắm bắt được tâm tư nguyện vọng và giải quyết kịp …

Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 06/4/2018, Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Chương trình nhận được sự quan tâm tham dự của đồng chí Trương Thị Dung – …