Admin.webFOL

THÔNG BÁO TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC ATGT CHO HỌC SINH, SINH VIÊN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID 19 TRONG DỊP NGHỈ LỄ 30/4-1/5 NĂM 2021

Ban biên tập Website đăng tải toàn văn Công văn về việc tăng cường tuyên truyền giáo dục ATGT cho học sinh, sinh viên phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2021 Tải file: CV 51_vv Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT cho HSSV_ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp …

CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ XVII”

Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII” nhằm tuyên truyền sâu rộng tạo sự thống nhất về chính …